Documenten - Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

342 documenten over Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Ontwerpbesluit Besluit Bibob over COA

De wijziging houdt verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als bevoegd toetsingsorgaan en ...

Rapport | 15-02-2019

Kamerbrief voortgang Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de verbeterplannen en over de voortgang van Huis voor klokkenluiders.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2019

Kamerbrief met integrale beleidsreactie op onderzoeksrapporten over het WODC

Minister Grapperhaus (JenV) geeft zijn reactie op de onderzoeksrapporten van 3 onafhankelijke commissies die onderzoek deden naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2019

Inventarisatie meldpunten voor externen bij de ministeries

Inventarisatie van bestaande meldpunten binnen de Rijksoverheid waar externen terecht kunnen.

Brief | 09-01-2019

Kamerbrief over positie vertrouwenspersoon en inventarisatie meldpunten bij de Rijksoverheid

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de positie van de onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de sector ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-01-2019

Kamerbrief met reactie op rapport 'Integriteit bij de Rijksoverheid'

Minister Ollongren (BZK) reageert op het FNV-rapport 'Integriteit bij de Rijksoverheid'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018

Kamerbrief melding over Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over twee melders die onder het regime van een klokkenluidersmelding, een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2018

Evaluation report `Fith Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies` (English)

The objective of this report is to evaluate the effectiveness of the measures adopted by the authorities of the Netherlands to ...

Rapport | 07-12-2018

Rapport GRECO vijfde evaluatieronde - Voorkomen van corruptie en bevorderen van integriteit binnen centrale overheden (hoogste bestuurlijke functies) en rechtshandhavingsinstanties (Nederlands)

Dit rapport heeft tot doel te evalueren in welke mate de door de Nederlandse autoriteiten genomen maatregelen ter voorkoming van ...

Rapport | 07-12-2018

Antwoorden op Kamervragen over de reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar de beïnvloeding van WODC-onderzoeken

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP). Het Kamerlid had vragen gesteld over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-11-2018