Documenten - Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

324 documenten over Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie

Minister Ollongren (BZK) en minister Grapperhaus (VenJ) informeren de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2018

Fiche 3: Mededeling en richtlijn versterking van bescherming klokkenluiders op EU-niveau

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018

Beantwoording Kamervragen over aanbevelingen van de Europees Ombudsman over transparantie

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Van Rooijen (50PLUS) over het feit dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-05-2018

Kamerbrief inzake Schriftelijk overleg over de uitvoering van de gewijzigde motie over agenderen van het initiatief over transparantie

Minister Blok (BZ) stuurt de Kamer een brief over het schriftelijk overleg over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2018

Jaarverslag 2017 Landelijk Bureau Bibob

Rapport | 22-05-2018

Kamerbrief over jaarverslagen van het LBB en de kwaliteitscommissie Bibob over 2017

Minister Dekker (Rechtsbescherming) biedt de Tweede Kamer de jaarverslagen aan van het Landelijk Bureau Bibob en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2018

Kamerbrief over Rapportage burgerbrieven 2017 VWS

Minister De Jonge (VWS) stuurt de departementale rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2018

Rapportage burgerbrieven VWS 2017

Deze rapportage beschrijft hoe er in 2017 binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is omgegaan met ...

Rapport | 17-05-2018

Aanbieding Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017. Jaarlijks wordt deze rapportage aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2018

Aanbiedingsbrief rapportage burgerbrieven 2017

Ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de rapportage burgerbrieven over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2018