Klokkenluiders

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Ambtenaren kunnen niet-integer gedrag melden. Een klokkenluider bij de overheid krijgt hulp bij het melden van een misstand.

Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling voor rijksambtenaren en de politie staat onder meer dit:

  • Klokkenluiders worden beschermd tegen benadeling. Klokkenluiders kunnen vinden dat ze door hun melding toch worden benadeeld. Als zij daartegen opkomen, krijgen ze een tegemoetkoming in de proceskosten als ze in het gelijk worden gesteld. Ze krijgen de proceskosten tot een maximum vergoed.
  • Klokkenluiders kunnen een vermoeden van een misstand ook melden bij een leidinggevende of vertrouwelijk bij een vertrouwenspersoon.
  • Is een klokkenluider het niet eens met de manier waarop zijn melding is afgehandeld? Dan kan hij de misstand melden bij de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Die doet dan onafhankelijk onderzoek.

Ook het ministerie van Defensie, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben of krijgen binnenkort een nieuwe klokkenluidersregeling.

Adviespunt voor klokkenluiders

Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie. Het adviseert (potentiële) klokkenluiders en ondersteunt hen bij de stappen die zij kunnen zetten.

Het adviespunt is er voor verontruste mensen op de werkvloer die vermoedens hebben van misstanden op of rond het werk die het maatschappelijk belang raken. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers. Het adviespunt richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.

Het Adviespunt Klokkenluiders doet zelf geen onderzoek naar de misstand. Klokkenluiders kunnen er in alle vertrouwelijkheid aankloppen voor advies.