De Vertrouwenspersoon Integriteit - Stand van Zaken en Ontwikkelingsperspectieven

Dit onderzoek gaat in op hoe vertrouwenspersonen integriteit functioneren en de mogelijkheden tot verbetering. Het onderzoek is uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

De Vertrouwenspersoon Integriteit - Stand van Zaken en Ontwikkelingsperspectieven (PDF | 32 pagina's | 670 kB)