De Vertrouwenspersoon Integriteit - Stand van Zaken en Ontwikkelingsperspectieven

Dit onderzoek gaat in op hoe vertrouwenspersonen integriteit functioneren en de mogelijkheden tot verbetering. Het onderzoek is uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.