Contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van SZW doorgeven via het contactformulier. Of u kunt bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Op vragen of klachten die betrekking hebben op een kwestie tussen u en een uitvoeringsorganisatie (zoals UWV, SVB, gemeente) kunnen wij niet inhoudelijk reageren.

Gemeenten kunnen hun vragen over de financiering van de participatiewet sturen naar  financieringparticipatiewet@minszw.nl

Uitvoeringsorganisaties voeren de aan hen opgedragen wet- en regelgeving geheel zelfstandig uit. U kunt bij deze organisaties terecht met vragen over uw individuele situatie en desgewenst gebruik maken van de door hen geboden bezwaar- en klachtmogelijkheden. In uiterste instantie kunt u ook de rechter over uw situatie laten oordelen. De Nationale ombudsman beoordeelt klachten over de overheid.

Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, een rechtswinkel of een advocaat (zie ook: Gesubsidieerde rechtsbijstand).

Let op!  Er gaan phisingmails van de 'Nederlandse Arbeidsinspectie' rond. Trap er niet in. De inspectie is hier niet de afzender van. De Nederlandse Arbeidsinspectie communiceert niet op deze wijze met werkgevers.

Adres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Telefoonnummer

070 333 4444  

Postadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Perswoordvoerders

De woordvoerders van SZW zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.