Contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heeft u vragen aan het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid? U kunt dan contact opnemen met Informatie Rijksoverheid.

Soms stuurt de medewerker van Informatie Rijksoverheid uw vraag door aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Of moet u zelf contact opnemen met een andere organisatie die u kan helpen. Bijvoorbeeld als uw vraag eigenlijk voor het UWV, de SVB of uw gemeente is.

Adressen

Veelgestelde vragen

Financiering participatiewet

Gemeenten kunnen hun vragen over de financiering van de participatiewet sturen naar  financieringparticipatiewet@minszw.nl

Vragen voor UWV, SVB, Inspectie en andere uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties voeren de aan hen opgedragen wet- en regelgeving geheel zelfstandig uit. U kunt bij deze organisaties terecht met vragen over uw individuele situatie en desgewenst gebruik maken van de door hen geboden bezwaar- en klachtmogelijkheden. In uiterste instantie kunt u ook de rechter over uw situatie laten oordelen. De Nationale ombudsman beoordeelt klachten over de overheid. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, een rechtswinkel of een advocaat (zie ook: Gesubsidieerde rechtsbijstand).

Let op! Er gaan phisingmails van de 'Nederlandse Arbeidsinspectie' rond. Trap er niet in. De inspectie is hier niet de afzender van. De Nederlandse Arbeidsinspectie communiceert niet op deze wijze met werkgevers.

Contact voor de media

De woordvoerders van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.