Contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van SZW doorgeven via het contactformulier. Uw vraag wordt dan door Informatie Rijksoverheid in behandeling genomen. Op vragen of klachten die betrekking hebben op een kwestie tussen u en een uitvoeringsorganisatie (zoals UWV, SVB, gemeente) kunnen wij niet inhoudelijk reageren.

Informatie Rijksoverheid is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar via nummer: 1400.
Ga naar het contactformulier om uw vraag te stellen.

Gemeenten kunnen hun vragen over budgetten en financiering sturen naar het ministerie van SZW via het contactformulier onderaan de pagina over de participatiewet.

Uitvoeringsorganisaties voeren de aan hen opgedragen wet- en regelgeving geheel zelfstandig uit. U kunt bij deze organisaties terecht met vragen over uw individuele situatie en desgewenst gebruik maken van de door hen geboden bezwaar-, en klachtmogelijkheden. In uiterste instantie kunt u ook de rechter over uw situatie laten oordelen. De Nationale ombudsman beoordeelt klachten over de overheid.

Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, een rechtswinkel of een advocaat (zie ook: gesubsidieerde rechtsbijstand).

Perswoordvoerders

De woordvoerders van SZW zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Adres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 333 4444  

Postadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag