Bewindspersonen uitnodigen

De minister en staatssecretaris ontvangen jaarlijks honderden uitnodigingen. Bijvoorbeeld om te spreken tijdens een congres of om een werkbezoek aan een organisatie af te leggen. Zij geven daar, binnen de mogelijkheden van hun agenda's, graag gehoor aan.

Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden als u de minister of staatssecretaris (per e-mail) uitnodigt.

De juiste bewindspersoon uitnodigen

Het is belangrijk om de juiste bewindspersoon uit te nodigen. Een uitnodiging voor een werkbezoek of bijeenkomst die gaat over een onderwerp dat niet in het takenpakket van de minister of staatssecretaris zit, maakt weinig kans. Verder is het van belang te weten dat bewindspersonen niet kunnen ingaan op uitnodigingen met een commercieel oogmerk.

Tijdschema

De agenda's van de minister en staatssecretaris bevatten vaak al veel afspraken voor een groot deel van het jaar. Probeert u daarom minimaal 3 maanden voor de gewenste datum een uitnodiging te sturen. U kunt ook een uitnodiging zonder datum sturen en aangeven in welke periode u de bijeenkomst of het werkbezoek wilt houden. Als de bewindspersoon op uw verzoek ingaat, kan in overleg een datum worden vastgesteld.

Informatie over uw verzoek

Voorzie uw uitnodiging van zoveel mogelijk informatie waarmee de bewindspersonen een beslissing over uw verzoek kan nemen. Vermeld in ieder geval:

  • waarom de bijeenkomst of het werkbezoek wordt georganiseerd;
  • het adres waar de bijeenkomst wordt gehouden;
  • wie er komen;
  • het (voorlopige) programma;
  • of u van plan bent de pers uit te nodigen;
  • een contactpersoon, met telefoonnummer en e-mailadres, die het verzoek indien nodig kan toelichten.

Toezeggingen

Als uw uitnodiging wordt geaccepteerd, is dat altijd 'onder voorbehoud'. Er kan dus nog iets tussen komen. De belangrijkste reden waarom de bewindslieden - soms op het laatste moment - moeten afzeggen is dat zij in de Tweede Kamer moeten zijn. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor. Om die reden maakt een uitnodiging voor dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur geen kans. Dat tijdstip wordt altijd vrijgehouden voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Op vrijdag vindt de Ministerraad plaats, ook voor die dag neemt de minister in beginsel geen uitnodigingen aan.

Uw verzoek versturen

Stuur uw uitnodiging voor de minister of staatssecretaris naar uitnodiging@minszw.nl.

Dit e-mailadres is alleen bestemd voor uitnodigingen voor een optreden of werkbezoek van de minister of de staatssecretaris. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Na uiterlijk 3 weken reageren wij op uw verzoek als dat voorzien is van de hierboven genoemde ‘informatie over uw verzoek’.