Uitnodigen bewindspersoon ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De minister en staatsecretaris ontvangen jaarlijks honderden uitnodigingen. Bijvoorbeeld om te spreken tijdens een congres of om een werkbezoek aan een organisatie af te leggen. Zij geven daar, binnen de mogelijkheden van hun agenda's, graag gehoor aan.

Waar moet u op letten bij uw verzoek?

Een uitnodiging voor een werkbezoek of bijeenkomst die gaat over een onderwerp dat niet in het takenpakket van de minister of staatsecretaris zit, maakt weinig kans. Verder is het van belang te weten dat de minister en staatsecretaris niet kunnen ingaan op uitnodigingen met een commercieel oogmerk.

Motiveer uw verzoek

Geef in uw uitnodiging een motivering.

  • Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met de minister of staatsecretaris, een toespraak of een bezoek?
  • Wat heeft u gedaan of in gang gezet waardoor het voor de minister of staatsecretaris interessant is op de uitnodiging in te gaan?
  • Als er achtergrondinformatie beschikbaar is, zoals een folder, stuur die dan mee.

Verstuur uw uitnodiging ruim op tijd

Probeer uw verzoek minimaal 3 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. U kunt ook een uitnodiging zonder datum sturen en aangeven in welke periode u de bijeenkomst of het werkbezoek wilt houden. Als de minister of staatsecretaris op uw verzoek ingaat, kan in overleg een datum worden vastgesteld.

Uw contactgegevens

Geef in uw verzoek aan wie de contactpersoon (met telefoonnummer en e-mailadres) van uw organisatie is. Dus degene die inhoudelijk op de hoogte is van de aanvraag. Vaak is overleg over het programma en het optreden van de minister noodzakelijk.

Toezegging onder voorbehoud

Als uw uitnodiging wordt geaccepteerd, is dat altijd 'onder voorbehoud'. Er kan dus nog iets tussen komen. De belangrijkste reden waarom de minister - soms op het laatste moment - moet afzeggen is dat hij in de Tweede Kamer moet zijn. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor. Om die reden maakt een uitnodiging voor dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur geen kans. Dat tijdstip wordt altijd vrijgehouden voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Op vrijdag vindt de Ministerraad plaats, ook voor die dag neemt de minister in beginsel geen uitnodigingen aan.

Uitnodiging versturen

U kunt uw uitnodiging versturen door het formulier in te vullen.