Uitnodigen bewindspersoon ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontvangen jaarlijks honderden uitnodigingen. Bijvoorbeeld om te spreken tijdens een congres of om een werkbezoek aan een organisatie af te leggen. Zij geven daar, binnen de mogelijkheden van hun agenda's, graag gehoor aan.

Tot en met april 2024 staan al veel evenementen gepland. De kans dat de ministers van SZW op uw uitnodiging voor deze maanden in kunnen gaan, is daarom klein.

Uitnodigingsformulier bewindspersoon

Waar moet u op letten bij uw verzoek?

Een uitnodiging voor een werkbezoek of bijeenkomst die gaat over een onderwerp dat niet in het takenpakket van de ministers zit, maakt weinig kans. Verder is het van belang te weten dat de ministers niet kunnen ingaan op uitnodigingen met een commercieel oogmerk.

Motiveer uw verzoek

Geef in uw uitnodiging een motivering.

  • Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met de ministers, een toespraak of een bezoek?
  • Wat heeft u gedaan of in gang gezet waardoor het voor de ministers interessant is op de uitnodiging in te gaan?
  • Als er achtergrondinformatie beschikbaar is, zoals een folder, stuur die dan mee.

Verstuur uw uitnodiging ruim op tijd

Probeer uw verzoek minimaal 3 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. U kunt ook een uitnodiging zonder datum sturen en aangeven in welke periode u de bijeenkomst of het werkbezoek wilt houden. Als de minister op uw verzoek ingaat, kan in overleg een datum worden vastgesteld.

Uw contactgegevens

Geef in uw verzoek aan wie de contactpersoon (met telefoonnummer en e-mailadres) van uw organisatie is. Dus degene die inhoudelijk op de hoogte is van de aanvraag. Vaak is overleg over het programma en het optreden van de ministers noodzakelijk.

Toezegging onder voorbehoud

Als uw uitnodiging wordt geaccepteerd, is dat altijd 'onder voorbehoud'. Er kan dus nog iets tussen komen. De belangrijkste reden waarom de ministers - soms op het laatste moment - moeten afzeggen is dat zij in de Tweede Kamer moeten zijn. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor. Om die reden maakt een uitnodiging voor dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur geen kans. Dat tijdstip wordt altijd vrijgehouden voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Op vrijdag vindt de Ministerraad plaats, ook voor die dag nemen de ministers in beginsel geen uitnodigingen aan.

Uitnodiging versturen

U kunt uw uitnodiging versturen door het formulier in te vullen.