Woordvoerders ministerie van SZW

De woordvoerders bij het ministerie van SZW zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Van Gennip

Mijke Bol (afwezig op woensdagen)

Coördinerend woordvoerder

 • Samenleving en integratie
 • Arbeidsmarktdiscriminatie 
 • Krapte arbeidsmarkt 
 • Kinderopvang

Telefoon: 06 27 59 02 07
E-mail: mbol@minszw.nl

Margreet van Beem (afwezig op vrijdagen)

 • Arbeidsmarkt 
 • Zzp
 • Ziekteregelingen (LDB, ZW, WIA)
 • Oekraïne
 • Arbeidsmigratie 

Telefoon: 06 29 41 90 41
E-mail: mvbeem@minszw.nl

Tomas Riemens (afwezig op maandagen)

 • Arbeidsomstandigheden
 • Inspectie en toezicht
 • Crisisregeling Personeelsbehoud 
 • Scholing en leven lang ontwikkelen
 • Werkloosheid en werknemersverzekeringen 

Telefoon: 06 29 65 70 75
E-mail: triemens@minszw.nl

Sozan Toksöz

Woordvoerder

 • Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten  
 • Koopkracht en minimumloon
 • Cao’s
 • Verlofregelingen
 • UWV
 • Vereenvoudiging inkomensondersteuning
 • Kindregelingen

Telefoon: 06 29 65 70 01 
E-mail: stoksoz@minszw.nl

Woordvoerders minister Schouten

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder 

 • Pensioenen
 • AOW
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Steunpakket: Tozo, TONK, Bbz

Telefoon: 06 48 16 24 12
E-mail: cgelinck@minszw.nl

Frank Bartelds 

Woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en Wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • SUWI-keten (incl. SVB en Inlichtingenbureau)
 • Werk aan de Uitvoering (WaU), incl. uitvoeringsvraagstukken

Telefoon: 06 15 65 05 82
E-mail: fbartelds@minszw.nl 

Martijn Weeda 

Woordvoerder

 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 31 63 41 22
E-mail: mweeda@minszw.nl

Tessa Bertrams 

Corporate woordvoerder

 • Algemene vragen over het ministerie SZW

Telefoon: 06 52 87 24 58
E-mail: tbertrams@minszw.nl

Charlotte Fritschy   

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: cfritschy@minszw.nl