Woordvoerders ministerie van SZW

De woordvoerders bij het ministerie van SZW zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Van Gennip

Coen Gelinck (tijdelijk afwezig)

Coördinerend woordvoerder

 • Gezond en veilig werken
 • Inspectie en toezicht
 • Integratie
 • Inburgering

Margreet van Beem

Coördinerend woordvoerder

 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsverhoudingen
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen (LDB, ZW, WIA)
 • Internationale Zaken
 • Vereenvoudiging inkomensregelingen

Telefoon: 06 29 41 90 41
E-mail: mvbeem@minszw.nl 

Raoel Koole

Woordvoerder

 • Kinderopvang en kindregelingen
 • Scholing en Leven Lang Ontwikkelen
 • Werkloosheid en werkeloosheidsuitkeringen
   

Telefoon:  06 39 21 48 97
E-mail: rkoole@minszw.nl

Wessel de Heus

Woordvoerder

 • Gezond en Veilig Werken (arbeidsmarktomstandigheden)
 • Inspectie en Toezicht
 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Arbeidsmigratie
 • NOW

Telefoon: 06 50 17 55 73
E-mail: wdheus@minszw.nl

Niet aanwezig tot 6 maart 2023

Deborah Jongejan

Woordvoerder

 • Koopkracht
 • CAO’s
 • Samenleving en integratie
 • Verlofregelingen
 • Krapte  arbeidsmarkt
 • UWV

Telefoon: 06 46 84 93 64
E-mail: djongejan@minszw.nl

Woordvoerders minister Schouten

Charlotte Fritschy 

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Steunpakket: Tozo, TONK, Bbz
   

Telefoon06 13 32 65 43
E-mail: cfritschy@minszw.nl

Frank Bartelds 

Woordvoerder

 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 15 65 05 82
E-mail: fbartelds@minszw.nl 

Martijn Weeda 

Woordvoerder

 • Pensioen, AOW
 • Algemene nabestaandenwet
 • Inlichtingenbureau
 • SUWI-keten
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Werk aan de Uitvoering (WAU)
   

Telefoon: 06 31 63 41 22
E-mail: mweeda@minszw.nl

Tessa Bertrams

(Corporate) woordvoerder

 • Energietoeslag
 • Re-integratie en Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s)
 • Algemene persvragen over het ministerie SZW
   

Telefoon: 06 52 87 24 58
E-mail: tbertrams@minszw.nl

Sozan Toksöz

Persvoorlichter

 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Van Gennip
 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Schouten
   

Telefoon: 06 29 65 70 01 
E-mail: stoksoz@minszw.nl

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl