Woordvoerders ministerie van SZW

De woordvoerders bij het ministerie van SZW zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Van Gennip

Coen Gelinck (werkt niet op woensdag)

 • Samenleving en integratie 
 • Internationale Zaken 
 • Vereenvoudiging inkomensregelingen 
 • Ziekteregelingen (LDB, ZW, WIA) 
 • Werkloosheid en werkeloosheidsuitkeringen

Telefoon: 06 48 16 24 12
E-mail: cgelinck@minszw.nl

Margreet van Beem 

 • ZZP 
 • Crisisregeling personeelsbehoud
 • Platformwerk
 • Uitzendwerk 
 • Ziekteregelingen (LDB, ZW, WIA)
 • Scholing en Leven Lang Ontwikkelen 

Telefoon: 06 29 41 90 41
E-mail: mvbeem@minszw.nl

Raoel Koole (met verlof tot 1 oktober 2023)

Wessel de Heus (werkt niet op vrijdag)

Woordvoerder

Verlof van 21 augustus tot 23 september 2023

 • Gezond en Veilig Werken (arbeidsomstandigheden)
 • Inspectie en Toezicht
 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Arbeidsmigratie
 • Krapte arbeidsmarkt 

Telefoon: 06 50 17 55 73
E-mail: wdheus@minszw.nl

Deborah Jongejan

Coördinerend woordvoerder

 • Tijdelijke en vaste contracten 
 • Koopkracht
 • CAO’s
 • Verlofregelingen
 • UWV
 • Kinderopvang en kindregelingen

Telefoon: 06 46 84 93 64
E-mail: djongejan@minszw.nl

Woordvoerders minister Schouten

Charlotte Fritschy 

Coördinerend woordvoerder

 • Pensioenen
 • AOW
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Steunpakket: Tozo, TONK, Bbz

Coen Gelinck vervangt vanaf 2 oktober 2023 Charlotte Fritschy tijdens zwangerschapsverlof:

Telefoon: 06 48 16 24 12
E-mail: cgelinck@minszw.nl

Frank Bartelds 

Woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • SUWI-keten (incl. SVB en Inlichtingenbureau)
 • Werk aan de Uitvoering (WaU), incl. uitvoeringsvraagstukken
   

Telefoon: 06 15 65 05 82
E-mail: fbartelds@minszw.nl 

Martijn Weeda 

Woordvoerder

 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 31 63 41 22
E-mail: mweeda@minszw.nl

Sozan Toksöz

Persvoorlichter

 • Kinderarmoede
 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Van Gennip
 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Schouten
   

Telefoon: 06 29 65 70 01 
E-mail: stoksoz@minszw.nl

Tessa Bertrams 

Corporate woordvoerder

 • Algemene vragen over het ministerie SZW
   

Telefoon: 06 52 87 24 58
E-mail: tbertrams@minszw.nl

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl