Integriteitsschending melden

Wilt u een (vermoeden van een) integriteitsschending door een functionaris van VWS melden? U kunt dan terecht bij het bevoegd gezag van het betreffende onderdeel.

Weet u niet wie dat is of heeft u een reden om dat niet te doen, dan kunt u terecht bij de Integriteitscoördinator Concern van het ministerie van VWS:

Ministerie van VWS
T.a.v. Integriteitscoördinator Concern VWS
Postbus 20350 (A.15)
2500 EJ Den Haag

integriteit.concern@minvws.nl

Voor een goede behandeling van de melding geeft u zo veel mogelijk concrete informatie:

  • naam en functie van de functionaris
  • aard, omschrijving, tijd en plaats van de gedraging(en)
  • uw contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

U ontvangt zo snel mogelijk bericht van de Integriteitscoördinator Concern VWS.

Doet u deze melding liever anoniem? U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem door middel van een online meldformulier of telefonisch via 0800 7000 (tussen 08.00 en 24.00 uur, 7 dagen in de week). Het ministerie van VWS heeft geen invloed op de behandeling van de melding door Meld Misdaad Anoniem.