Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Privacy en persoonsgegevens

Nieuwe privacywet: meer rechten, meer plichten en ander toezicht

VOICE-OVER: Deze film is bedoeld voor jou.
En jou. En voor jou. En jou.
Want deze film is bedoeld voor ons allemaal.
Of je nu je persoonsgegevens achterlaat of de gegevens van anderen verwerkt.
We zijn allemaal gehecht aan onze persoonsgegevens.
Maar we delen ze steeds vaker. Soms bewust, vaak onbewust.
Onze gegevens worden ergens opgeslagen.
En gebruikt, gedeeld, verkocht. Maar hoe zit dat dan met ergens?
Zijn onze gegevens daar wel goed beschermd?
Daar moeten we met z'n allen voor zorgen.
Daarom gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywet in.
Ben jij daar goed op voorbereid?
Organisaties moeten bijvoorbeeld zorgen voor een overzicht van de persoonsgegevens die zij hebben.
Ook moeten zij kunnen uitleggen waarom ze die gegevens gebruiken en zorgen voor een goede beveiliging.
Iedereen krijgt meer en sterkere privacyrechten.
Je mag bijvoorbeeld je gegevens inzien en laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen.
Zo werken wij allemaal aan betere privacy.
Want privacy gaat iedereen wat aan.