Hoe kan ik mijn organisatie inrichten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

U mag niet zomaar persoonsgegevens van anderen in uw (digitale) systemen opnemen. Daarvoor gelden voorwaarden. U moet bijvoorbeeld rekening houden met privacyrechten. Die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Stappenplan voor organisaties

De AVG geldt sinds 25 mei 2018. Uw organisatie moet op de juiste manier persoonsgegevens verwerken. U heeft hier bijvoorbeeld toestemming voor nodig van de personen om wie het gaat. De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).