Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?

Organisaties mogen uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven als daar een goede reden voor is. En als zij zich houden aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over de AVG en uw privacyrechten.

Voorwaarden doorgeven persoonlijke gegevens

Er zijn 6 situaties waarin organisaties uw persoonsgegevens mogen doorgeven aan anderen:

 • Uw toestemming

  Met uw toestemming kunnen organisaties uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn.
 • Uitvoeren van een overeenkomst

  Heeft u een overeenkomst met een organisatie? Of gaat u die sluiten? Dan kan de organisatie uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van die overeenkomst. Zo kan een telecombedrijf uw persoonsgegevens aan een postbedrijf geven. Bijvoorbeeld om een mobiele telefoon bij u thuis te laten bezorgen.
 • Wettelijke verplichting

  Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Een voorbeeld van zo’n verplichting is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zo kan de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.
 • Uw vitaal belang

  Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.
 • Uitvoering van een publiekrechtelijke taak

  De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken. Het Openbaar Ministerie (OM) mag bijvoorbeeld informatie doorgeven over een fraudezaak aan verzekeraars.
 • Gerechtvaardigd belang van de organisatie

  De organisatie moet zich afvragen of minder gegevens, of een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat geven. Ook moet de organisatie een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de organisatie uw belang en rechten moet afwegen tegen het belang van de organisatie.

Meer informatie over de voorwaarden voor het verstrekken van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overtreding privacywetgeving

Vermoedt u dat een organisatie verkeerd omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.