Waar vraag ik het niet doorgeven van persoonsgegevens uit de BRP (geheimhouding) aan?

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.

Geheimhouding persoonsgegevens door gemeente

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw kinderen die jonger dan 16 jaar zijn geheimhouding aanvragen. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.