Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Door antwoord te geven op een aantal vragen krijgt u een beeld van die organisaties. En ook waarvoor ze uw gegevens krijgen.

Organisaties die afhankelijk van uw situatie persoonsgegevens kunnen krijgen

Bekijk om welke organisaties en persoonsgegevens het gaat

Organisaties die uw persoonsgegevens kunnen krijgen

Bekijk om welke organisaties en welke persoonsgegevens het gaat

Opvragen wie uw persoonsgegevens krijgt

Wilt u precies weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen? Welke gegevens verstrekt zijn en bijvoorbeeld ook wanneer deze gegevens zijn opgevraagd? Gaat u dan naar uw gemeente. Daar kunt u deze informatie krijgen. U krijgt antwoord binnen 4 weken. Het opvragen van deze informatie is voor u gratis.

Inzien in MijnOverheid

Sinds 14 maart 2022 kunt u ook op MijnOverheid inzien met welke (overheid-)organisaties de persoonsgegevens uit BRP worden gedeeld.

Onvolledig antwoord

In sommige situaties wordt het doorgeven van persoonsgegevens niet geregistreerd. Bijvoorbeeld als de politie deze gegevens opvraagt voor een strafrechtelijk onderzoek. Daarom kan het zijn dat het antwoord op uw aanvraag niet volledig is.