Fraude met adresgegevens

Iemand die met een verkeerd woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat, kan daarmee adresfraude plegen. Bijvoorbeeld door misbruik te maken van regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Of door (belasting)schulden en boetes te ontwijken. De overheid wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en zo fraude met adresgegevens bestrijden.

Het belang van goede adresgegevens

Alle overheden gebruiken de BRP; van gemeentelijk sociaal loket tot de Belastingdienst. Als een adresregistratie verkeerd is, is misbruik van regelingen mogelijk. Adresfraude kost de overheid elk jaar miljoenen euro’s. 

Iemand kan ook slachtoffer worden van adresfraude. Een slachtoffer ontvangt dan bijvoorbeeld onterechte rekeningen op zijn woonadres. Of hij krijgt geen huurtoeslag omdat hij ‘medebewoners’ zou hebben.

Adresonderzoek om adresgegevens te verbeteren

Door adresonderzoek verhoogt de overheid de kwaliteit van adresgegevens in de BRP. Daarvoor werken overheden samen. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) worden niet alle adressen onderzocht. Alleen die waarover twijfels bestaan bij overheidsorganisaties. Zo worden burgers niet onnodig lastiggevallen en wordt de privacywetgeving gerespecteerd.

Adresfraude in de praktijk

Adresfraude in de praktijk

(Beeldtekst: Samen pakken we adresfraude aan. En dat loont! Een animatie.)

VOICE-OVER: Dit is Marjet. Ze woont op Rozenstraat nummer 10 in het huurhuis van haar vriend Wim.
Ze woont daar samen met hem en haar twee kinderen.
Volgens de Basisregistratie personen woont Marjet echter in haar huis dat ze verhuurt voor 1.200 euro per maand, Rozenstraat nummer 14.
Marjet heeft haar verhuizing bewust niet doorgegeven.
De gemeente onderzoekt de situatie want de huurders hebben zich ook ingeschreven op dit adres.
Het levert Marjet en Wim namelijk ten onrechte extra geld op.
Wim krijgt een alleenstaande bijstandsuitkering en huurtoeslag.
Marjet krijgt ten onrechte extra kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
Bovendien hebben ze een extra parkeervergunning.
Tot nu toe komen Marjet en Wim hiermee weg.
Hoe komt dat? Alle instanties die gegevens van hen hebben kennen elk maar een deel van het verhaal.
Dat maakt het lastig om deze fraude op te sporen.
Dat pakken we aan. Hoe? Door intensief samen te werken.
Door informatie uit te wisselen.
En door samen patronen te herkennen.
Door gezamenlijk onderzoek wordt de fraude van Marjet en Wim sneller herkend en gestopt.
En sporen we ook andere adresgerelateerde fraude op zoals bekeuringen die niet geïnd kunnen worden.
Samenwerking levert voor alle partijen veel op.
Want bij 15.000 gevallen van adresfraude per jaar gaat het al gauw om tientallen miljoenen euro's.
Samen pakken we adresfraude aan. En dat loont.

(Beeldtekst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.)

Huisbezoek door gemeente bij signalen over adresfraude

Gemeenten krijgen soms signalen die wijzen op adresfraude. Zij krijgen deze signalen vaak via rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau of de Politie. Voorbeelden van signalen zijn:

  • te veel bewoners per vierkante meter;
  • post die de afzender retour krijgt;
  • een afwijkende samenstelling van een huishouden op een adres.

De gemeente kan met deze signalen een onderzoek starten en bijvoorbeeld een huisbezoek afleggen. Op die manier stelt de gemeente vast of de adresgegevens kloppen.

Het onderzoek en huisbezoek brengen niet alleen gevallen van adresfraude aan het licht, maar ook situaties waarin burgers juist ondersteuning nodig hebben. Denk aan zorg of schuldhulpverlening. Zo krijgen meer burgers waar ze recht op hebben.

Overheidsinstanties melden twijfel over adresregistratie bij gemeente

Medewerkers van overheden moeten twijfels over adresregistraties doorgeven aan de gemeente. Dit doen zij met de Terugmeldvoorziening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De meldplicht staat in de Wet BRP, artikel 2.34.

Zelf adresregistratie controleren of wijziging doorgeven

Staat u juist geregistreerd in de BRP? U kunt uw eigen adresregistratie controleren via MijnOverheid. Hiervoor moet u gebruik maken van DigiD. Een wijziging kunt u doorgeven aan de gemeente waar u woont.