Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

U kunt uw verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kunt u soms ook digitaal doorgeven.

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen

Doorgeven van de verhuizing kan door:

  • iemand van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 18 jaar;
  • ouders voor inwonende kinderen van 18 jaar of ouder;
  • kinderen van 18 jaar of ouder voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele staat;
  • een gemachtigde.

Termijn voor doorgeven verhuizing

U moet uw verhuizing binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert aan de gemeente doorgeven. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum zet, geldt dan als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan houdt de gemeente de aangiftedatum als de datum van verhuizing aan. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als u belangrijke aanpassingen niet op tijd doorgeeft.

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Lopende diensten bij verhuizing naar andere gemeente

Heeft u bij uw gemeente diensten aangevraagd of geregeld en verhuist u naar een andere gemeente? Dan kunt u bij uw nieuwe gemeente navragen voor welke diensten u in die gemeente in aanmerking komt. En hoe u dat zo nodig kunt aanvragen.

Diensten zoals de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de toekenning van bijstand hebben geen betrekking op de Basisregistratie Personen (BRP). Elke gemeente heeft hierin zijn eigen taak. Hierdoor is het moeilijk aan te geven welke aanpassingen automatisch doorlopen als u naar een andere gemeente verhuist.

Verblijf instelling gezondheidszorg voor onbepaalde duur

Verblijft u voor gezondheidszorg voor onbepaalde periode in een door de gemeente aangewezen instelling? Dan bent u verplicht om deze verhuizing bij de gemeente door te geven. Uw woonadres wordt dan het adres van de instelling waar u verblijft. U kunt zich ook inschrijven op een briefadres bij een familie of vriend, in plaats van het woonadres van de instelling. Dit is handig wanneer iemand anders voor u uw zaken regelt.

Tijdelijk verblijf instelling voor gezondheidszorg

Verblijft u voor gezondheidszorg tijdelijk in een door de gemeente aangewezen instelling? Dan gaat de gemeente uit van de plek waar u waarschijnlijk binnen een half jaar de meeste keren overnacht. Verblijft u naar verwachting langer dan een half jaar in de aangewezen instelling? Dan moet u een adreswijziging doorgeven bij de gemeente.