Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze handleiding legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoongegevens verwerken. En aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.