188.482 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Handout 'Stembureau-instructie voor de dag van de stemming'

Instructie voor stembureauleden op de dag van de stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over...

Publicatie | 08-11-2018

Notitie balansverwerking collegegelden HO

Deze notitie dient er voor helderheid te verschaffen hoe de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de WHW op basis van de...

Publicatie | 18-01-2018

Besluit Wob-verzoek over (wachtgeld)uitkeringen Algemene Pensioenwet Politieke Pensioenen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet...

Wob-verzoek | 18-01-2018

Verantwoording middelen extra ondersteuning in het passend onderwijs

Brief van het ministerie van OCW om de middelen voor extra ondersteuning in het passend onderwijs beter te verantwoorden en...

Brief | 18-01-2018

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Nu zijn ook regionale rapporten voor...

Rapport | 18-01-2018

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd...

Formulier | 18-01-2018

Eindrapport Onderzoek impact ntb's als gevolg van Brexit

Eindrapport Onderzoek impact ntb's als gevolg van Brexit, uitgevoerd door KPMG in opdracht van de ministeries van Economische...

Rapport | 18-01-2018

Beantwoording vragen over luchtkwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de SP-fractie en GroenLinks-fractie naar aanleiding van het...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-01-2018

Beantwoording vragen over de detectieproblematiek op het spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie)...

Kamerstuk | 18-01-2018

Beantwoording vragen over tussenrapportage programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-01-2018