186.097 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Informatieblad Drijvende bouwwerken

Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals...

Publicatie | 21-11-2017

Besluit Wob-verzoek over medische calamiteiten in het UMC Utrecht

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van...

Wob-verzoek | 21-11-2017

Uitvoeringstoets tweede nota van wijziging Belastingplan 2018: aanpassing criterium zeeschepen in de btw

Bijlage bij de brief van staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer met de schriftelijke antwoorden van het 2e...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 21-11-2017

Beantwoording Kamervragen over grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over grotere vermogensongelijkheid door het...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-11-2017

Beantwoording Kamervragen over Techniekonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden de vragen van het lid...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-11-2017

Afschrift reactie op brief Nationale ombudsman over inschrijving inwoners uit Sint Maarten in Nederland

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Nationale ombudsman over inschrijving inwoners uit Sint Maarten in Nederland.

Brief | 21-11-2017

Aanbieding afschrift reactie op brief Nationale ombudsman over inschrijving inwoners uit Sint Maarten in Nederland

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie die zij heeft gestuurd aan de Nationale ombudsman...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2017

Derde nota van wijziging Belastingplan 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 21-11-2017

Aanbiedingsbrief derde nota van wijziging Belastingplan 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2017

Memorie van Antwoord voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis

Memorie van antwoord inzake de voorstellen van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 21-11-2017