Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan op het webarchief van Rijksoverheid.nl.

45.330 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Berenschot Definitieve Rapportage fase 3

Met deze brief geeft staatssecretaris Snel invulling aan de toezegging van 14 december 2017 om de Kamer zijn visie te geven op...

Kamerstuk | 26-04-2018

Bijlage 7 Handreiking antidiscriminatiebeleid gemeenten

Rapport over het ontwikkelen van lokaal antidiscriminatiebeleid binnen gemeenten.

Rapport | 26-04-2018

Beantwoording vragen over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief inzake de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief Verslag Informele Raad WSBVC 17 en 18 april 2018

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Aanbiedingsbrief bij kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket 2018

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket 2018. Een eensluidende brief is...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Benoemingsbesluit Pheijffer Ctfpp

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2018 over de benoeming van de heer...

Besluit | 26-04-2018

Antwoorden op lijst van vragen over beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de lijst met vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt het onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een fiche, die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) informeert de Tweede Kamer welke vertrouwelijke lijst indertijd aan het onderzoeksteam van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018