Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

60.480 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het halfjaarlijks rappel voor toezeggingen aan de Eerste Kamer. zij stuurt een bijlage met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Expertisecentrum SLO wil tóch weg uit Enschede’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het artikel ‘Expertisecentrum SLO wil tóch weg ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Beleidsdebat Toekomst Digitaal Europa "beyond 2020"

Bijlage verslag van Beleidsdebat Toekomst Digitaal Europa 'Beyond 2020'

Vergaderstuk | 26-03-2019

Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Kamerbrief inzet middelen digitale onderzoeksinfrastructuur

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de inzet van de jaarlijks € 20 miljoen uit het regeerakkoord voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Kamerbrief over evaluatie wetswijziging Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB)

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen en antwoorden inzake het rapport Evaluatie Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Bijlage 1, Antwoorden SO overgangsrecht no deal Brexit

Kamerstuk | 26-03-2019

Projectaanvraaganalyse MKB!dee

Staatssecretaris Keijzer (EZK), informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee.

Rapport | 26-03-2019

Aanbieding verslag Europese Raad 21-22 maart 2019

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Raad inclusief artikel 50 van 21 en 22 maart 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Overzicht toegekende MKB!deeën

Staatssecretaris Keijzer (EKZ), informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee.

Publicatie | 26-03-2019