Documenten

Zoekt u een document van vóór 2020 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

In 2021 openbaar gemaakte documenten op Wob-verzoeken die gaan over COVID-19 (het coronavirus) vindt u via de website wobcovid19.rijksoverheid.nl.

57.530 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Publicaties ILT van november 2021 t/m mei 2022

Kamerstuk | 27-06-2022

Kamerbrief over voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de verschillende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2022

Antwoorden op vragen bij het bericht 'Menstruatie meteen melden bij de juf - straks ook in het Westland'

Kamerstuk | 27-06-2022

2022149508.1 Bijlage Rapport Evaluatie beleid consumentenvuurwerk

Rapport | 27-06-2022

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel wijzigingen BES-wetten drinkwater en afvalwater

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de ...

Kamerstuk | 27-06-2022

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaa (IenW) over ...

Beleidsnota | 27-06-2022

TK bijlage Nota ter publicatie MRb Intrekking wetsvoorstel Voorrang van vorderingen en vereenvoudigde afwikkeling faillissement 22942

Rapport | 27-06-2022

Beantwoording Kamervragen VVD over brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart

Kamerstuk | 27-06-2022

2022129475.2 Beslisnota nnavv Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

Beleidsnota | 27-06-2022

TK Beantwoording Kamervragen over informatie en cyberbeveiliging van de EU instellingen organen en agentschappen

Kamerstuk | 27-06-2022