Documenten

Documenten

Zoekt u een document van vóór 2019 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

In 2021 openbaar gemaakte documenten op Wob-verzoeken die gaan over COVID-19 (het coronavirus) vindt u via de website wobcovid19.rijksoverheid.nl.

53.313 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Besluit op Wob-verzoek over afspraken tussen de Nederlandse overheid en Apple Inc.

Besluit op een verzoek om informatie over afspraken tussen de Nederlandse overheid en Apple Inc. in het licht van het Nederlandse ...

Wob-verzoek | 20-07-2021

Besluit Wob-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail ten ...

Wob-verzoek | 20-07-2021

Kamerbrief inzet voor niet-ingeschreven kinderen binnen Nationaal Programma Onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over wat er voor thuiszitters wordt gedaan in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over diverse onderwerpen onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) laat per brief weten dat hij schriftelijke vragen, gesteld door diverse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Aanbiedingsbrief bij rapport over synthetische kerosine

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport 'Decarbonisation potential of synthetic kerosine' naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Kamerbrief inschatting extra kosten ruimtelijke kwaliteit bij wateropgave

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) deelt een inschatting van de extra kosten voor het versterken van ruimtelijke kwaliteit bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Memorie van toelichting 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 20-07-2021

Antwoorden Kamervragen over Europese mededeling evaluatie handelsbeleid

Antwoorden van minister Kaag (BZ) op vragen vanuit de Eerste Kamer over de Europese mededeling over de evaluatie van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-07-2021

Kamerbrief uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij voor stikstofreductie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet met verschillende landbouwpartijen om invulling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Aanbiedingsbrief bij 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer de 8e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021