Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

48.126 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op e-mail over pleegzorgvergoeding in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op een e-mail over de pleegzorgvergoeding in Caribisch Nederland. De Tweede Kamer had...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Verordening statistieken over migratie en internationale bescherming

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 22-06-2018

Bijlage 1. Deel 1 beantwoording Kamervragen

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt, mede namens de minister-president, antwoorden op vragen over de dividendbelasting,...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-06-2018

Kamerbrief over Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over het voorstel van wet ter bescherming van niet-openbaar gemaakte...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Verordening voor CO2 normen van zware bedrijfsvoertuigen in 2025 en 2030

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 22-06-2018

Verordening Aanpassingen Visuminformatiesysteem

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 22-06-2018

Kamerbrief De kans om scheidslijnen te overbruggen

Met deze brief reageert het kabinet op het SCP-rapport 'De Sociale Staat van Nederland' en het CBS-rapport 'Gerapporteerde...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Aanbieding essays over digitalisering in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer 4 essays die zij heeft laten schrijven over digitalisering in het hoger...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Richtlijn juridische vertegenwoordigers voor verzameling van bewijs in strafprocedures

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 22-06-2018

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel minimaliseren gaswinning Groningen

Minister Wiebes (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 22-06-2018