Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan op het webarchief van Rijksoverheid.nl.

45.288 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Antwoorden op Kamervragen over de bankenbuffers

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de bankenbuffers.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over de bizar hoge voorbeeldrendementen bij beleggingsverzekeringen en het risico op een nieuwe (pensioen)woekerpolisaffaire.

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de bizar hoge voorbeeldrendementen bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief Antwoorden op Kamervragen beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de antwoorden op Kamervragen over de Beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamervragen over exportcontrole op cybersurveillancegoederen

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt Kamervragen van lid Becker (VVD) over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed'

Minister Wiebes (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden de Kamervragen van de Kamerleden Van Tongeren...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over de woekerrente op rood staan bij banken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de woekerrente op rood staan bij banken.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Bijlage 2 Wetgevingsbrief DNB

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de knelpunten die AFM en DNB constateren op het terrein van de...

Kamerstuk | 26-04-2018

Wetgevingsbrief 2018 op het terrein van de financiële markten

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de knelpunten die AFM en DNB constateren op het terrein van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief inzake kabinetsaanpak en voortgangsrapportage over het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie

Minister Ollongren ( BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de kabinetsaanpak van discriminatie en de voortgangsrapportage...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Bijlage 6 Lokaal antidiscriminatiebeleid

Rapport over kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Rapport | 26-04-2018