Aanvraagformulier Pleegzorg

Formulier voor een verzoek voor pleegzorgplaatsing in het buitenland. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Nederlandse Centrale autoriteit. Wanneer een instantie in Nederland een pleegzorgplaatsing in een ander land overweegt, dienen de Centrale autoriteiten van beide landen daarmee in te stemmen.