Documenten

Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

73.646 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op de laatste documenten

Improving slotcompliance

Het Engelstalige onderzoeksrapport bevat een benchmark van de normen uit de Europese Slotverordening en geeft adviezen voor ...

Rapport | 09-12-2019

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht Consumentenorganisaties: hef 25 cent per vliegticket voor garantiefonds

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Consumentenorganisaties: hef 25 cent ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-12-2019

TK Bijlage Rapport Verboden huwelijken

Rapport | 09-12-2019

Kamerbrief over marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de onafhankelijke analyse naar de werking van de Verkeersverdelingsregel Amsterdam Airport ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-12-2019

Kamerbrief bij Ontwerp-wijziging van het BABW en het Reglement rijbewijzen

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-12-2019

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51 December 2019

Het rapport bespreekt het dreigingsniveau van terrorisme in Nederland van juni tot december 2019.

Rapport | 09-12-2019

Kamerbrief met beleidsreactie op 1e deel monitor Toelatingsrecht en numerus fixus in het mbo

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op de bevindingen uit de 1e tussenrapportage van de nieuwe wet 'Vroegtijdige ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-12-2019

Overzicht opleidingen met numerus fixus in het mbo Schooljaar 2019-2020

Het rapport bevat een overzicht van opleidingen met numerus fixus (maximaal aantal studenten) in het middelbaar beroepsonderwijs ...

Rapport | 09-12-2019

TK Evaluatie wet tegengaan huwelijksdwang

Kamerstuk | 09-12-2019

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Het rapport evalueert de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint ...

Rapport | 09-12-2019