186.280 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over de numerus fixus in (tand)artsenopleidingen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Özdil (GL) en De Jonge van Ellemeet (GL) over...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2017

kamerbrief over schooladviezen en resultaten op eindtoets in schooljaar 2016-2017

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de schooladviezen en de resultaten op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2017

Beantwoording Kamervragen over Roundup

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Groot (D66) over Roundup.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2017

Kamerbrief bij evaluatierapport over tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Staatssecretaris Keijzer (EKZ) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Evaluatie tekst- en beeldbemiddelingsdienst'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Oekraïne tafeleieren naar Europa wil brengen

Antwoorden van minister Schouten (LNV) op de vragen van de Kamerleden Lodders en Beckers (beiden VVD) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2017

Kamerbrief oplossing financiële problemen Stichting Humanitas Huisvesting

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de oplossing voor de financiële problemen bij woningcorporatie...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2017

Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod in de kleuterklassen voor kleuters met...

Rapport | 24-11-2017

Aanbieding 3e basisrapport onderzoek pre-COOL: kwaliteit kleuterklassen en ontwikkeling kinderen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Kwaliteit in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2017

Bijlage I Kamerbrief Najaarsnota 2017

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Najaarsnota 2017 aan de Tweede Kamer. Deze geeft een actualisatie van de begroting in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2017

Bijlage II Verticale Toelichting Najaarsnota 2017

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Najaarsnota 2017 aan de Tweede Kamer. Deze geeft een actualisatie van de begroting in...

Kamerstuk | 24-11-2017