Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan op het webarchief van Rijksoverheid.nl.

45.286 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderwijsachterstanden Infographic scholen nieuwe verdeelsystematiek

Onderwijsachterstanden Infographic scholen nieuwe verdeelsystematiek.

Publicatie | 26-04-2018

Uitstelbrief Kamervragen over The Hague Institute for Global Justice

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over antwoorden op vragen over The Hague Institure for...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief met terugblik op bezoek aan Moskou

Minister Blok (BZ) brengt de Tweede Kamer op de hoogte van het verloop van het bezoek aan Moskou.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en OS-organisaties

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over bestrijding van seksueel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Bijlage 7 Handreiking antidiscriminatiebeleid gemeenten

Rapport over het ontwikkelen van lokaal antidiscriminatiebeleid binnen gemeenten.

Rapport | 26-04-2018

Beantwoording vragen over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief inzake de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Benoemingsbesluit Pheijffer Ctfpp

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2018 over de benoeming van de heer...

Besluit | 26-04-2018

Antwoorden op lijst van vragen over beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de lijst met vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt het onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een fiche, die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018