Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

68.712 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op de laatste documenten

Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 13 september 2019

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 13 september 2019.

Mediatekst | 13-09-2019

Besluit op Wob-verzoek over EDP-auditors CAF 11-zaak

Besluit op een verzoek om informatie over EDP-auditors in de CAF-11 zaak.

Wob-verzoek | 13-09-2019

Persconferentie na ministerraad 13 september 2019

Video | 13-09-2019

Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Publicatie | 13-09-2019

Kamerbrief over herverdeling sectorplanmiddelen bètatechniek naar algemene universiteiten

Minister Van Engelshoven stuurt een brief over haar besluit om de sectorplanmiddelen voor bètatechniek over te hevelen naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Bijlage 1: Inventarisatie mogelijk geraakte projecten met betrokkenheid Rijk

In deze bijlage zijn de projecten en activiteiten opgenomen die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken ...

Publicatie | 13-09-2019

Bijlage 2: Inventarisatie mogelijk geraakte projecten met betrokkenheid medeoverheden

In deze bijlage zijn de projecten en activiteiten opgenomen waarvoor de medeoverheden (provincies, waterschappen en gemeenten) ...

Publicatie | 13-09-2019

Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

Minister Carola Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met een plan van aanpak rond de stikstofproblematiek.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Advies KMar over de boeken 3 t/m 6 (aanbiedingsbrief)

Publicatie | 13-09-2019

Advies Platform BOD'en over de boeken 1 en 2 (aanbiedingsbrief)

Publicatie | 13-09-2019