Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

46.499 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer 3 fiches, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-05-2018

Beantwoording Kamervragen over vrijstelling van AOW-gerechtigden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Voortman (GL) over het feit dat AOW-gerechtigden vanaf 1 januari...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-05-2018

Kamerbrief over memorandum of Understanding met Saoedi-Arabië

Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU)...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-05-2018

Antwoorden op Kamervragen bericht dat de ouderbijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs steeds hoger wordt en daardoor de ongelijkheid tussen leerlingen groeit

Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GL)...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-05-2018

Antwoorden Kamervragen over transparantie eindejaarsmarge en uitkeringen aanvullende post naar begroting

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden over transparantie rond de eindejaarsmarges en het...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-05-2018

Beantwoording Kamervragen over Cambridge Analytica

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over Cambridge Analytica.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-05-2018

Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel uitvoering Verordening transparantie van effectenfinancieringstransacties (SFTR)

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nota naar aanleiding het verslag van het wetsvoorstel uitvoering Verordening...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 25-05-2018

Fiche 1: Wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving & onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de risicobeoordelingssystematiek

Publicatie | 25-05-2018

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte

Besluit | 25-05-2018

Beantwoording Kamervragen opleiden 55-plussers

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over "opleiden...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-05-2018