190.970 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over potentiële gevaren bij de nieuwe vliegroutes Lelystad

Kamerstuk | 16-03-2018

Antwoorden Kamervragen over het bericht Nederland is niet up to date

Kamerstuk | 16-03-2018

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel Verzamelwet EZK en LNV

Minister Wiebes (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet EZK en LNV. De...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 16-03-2018

Aanbieding informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer 3 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over renovatie van huurwoningen

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden Laçin en Beckerman (beiden SP), Nijboer (PvdA) en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Bijlage 3 Advies Raad van State Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn over de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport bij de Wijziging van de Faillissementswet ter...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 16-03-2018

Bijlage 2 Memorie van toelichting Wet toezicht trustkantoren 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het nader rapport, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 16-03-2018

Nader rapport inzake wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn over de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport bij de Wijziging van de Faillissementswet ter...

Kamerstuk: Nader rapport | 16-03-2018

Antwoorden over midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de vragen en opmerkingen van de fracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA bij de...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018

Beantwoording Kamervragen over bezuinigingen en begroting openbaar lichaam Bonaire

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de begroting van het openbaar lichaam...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018