Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Persoonsgegevens in de BRP

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Als iemand verhuist naar het buitenland, dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Mensen die korter dan 4 maanden naar Nederland komen, kunnen zich laten registreren als niet-ingezetene in de RNI. Dat is van belang bij tijdelijk werk of studie in Nederland. Daarvoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat mensen krijgen bij de eerste inschrijving.

Tekst voice-over BRP 

Stel, u gaat trouwen...

verhuizen... 

of u krijgt een kind.

Dan moet de overheid dat weten, zodat zij bijvoorbeeld op tijd uw kinderbijslag kan overmaken...

post naar het juiste adres kan versturen...

en u toeslagen kunt aanvragen, als u daar recht op hebt.

Daarom hebben we in Nederland de basisregistratie personen: de BRP. 

EŽn grote databank... 

met de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond.

Alle gemeenten houden samen de gegevens in de BRP actueel.

En een groot aantal organisaties gebruikt de gegevens. 

Bijvoorbeeld om rijbewijzen te maken...

belastingen te innen... 

en u uit te nodigen om te gaan stemmen.

Dankzij de BRP zijn uw gegevens bekend bij de overheidÉ

hoeft u wijzigingen niet steeds apart door te gevenÉ 

en is de kans op fouten veel minder groot.

Wilt u uw gegevens inzien? Ga dan naar mijnoverheid.nl...

en kijk op 'Persoonlijke gegevens'.

Meer weten over de BRP? Lees dan de brochure, o.a. te vinden op Rijksoverheid.nl

Bescherming persoonsgegevens

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van deze wetten.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie voor gemeenten over AVG-plichten bij de Wet BRP.

Persoonsgegevens krijgen

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover staan in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit.

Toegang tot de BRP

De toegang tot de Basisregistratie Personen is beveiligd. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard.