Welke gegevens staan er in de Basisregistratie Personen (BRP)?

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP

De BRP bevat een groot aantal gegevens over uzelf. Bijvoorbeeld uw voornamen en achternaam, uw geslacht en uw burgerservicenummer (BSN). U kunt uw persoonsgegevens inzien op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens'. Ook kunt u bij uw gemeente navragen hoe u geregistreerd staat.

De BRP bevat ook gegevens over uw:

Ouders

Hun voornamen en achternamen, geslacht en burgerservicenummers.

Nationaliteit

Uw nationaliteit en de reden voor het verkrijgen of verliezen van de Nederlandse nationaliteit.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Het burgerservicenummer, de voornamen en achternaam, het geboorteland en het geslacht van uw partner. Ook de trouwdatum of de datum waarop u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Overlijden

Als u komt te overlijden: gegevens over de datum, de plaats en het land van overlijden.

Inschrijving in de BRP

Hieronder vallen gegevens over uw registratie in de BRP, zoals de datum van eerste inschrijving. Ook als u heeft aangegeven dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens niet mogen krijgen, staat dat hier.

Verblijfplaats

Gegevens over uw verblijfplaats, zoals uw adres. Komt u uit een ander land? Dan staat hier ook welk land dat is en wanneer u in Nederland bent gekomen.

Kind

Gegevens over uw kind of kinderen. Zoals de voornamen en de achterna(a)m(en), het burgerservicenummer en de geboortedatum. Ook de geboorteplaats en het geboorteland van uw kind(eren) staan in de BRP.

Verblijfstitel

Komt u uit een ander land? Dan staan hieronder gegevens over uw verblijfstitel. Zoals het soort verblijfstitel, de datum waarop de verblijfstitel is gegeven en de datum waarop de verblijfstitel afloopt.

Gezagsverhouding en curatele

Minderjarigen vallen onder het gezag van hun ouders of van een voogd of verzorger. Gegevens hierover staan in de BRP. Ook als iemand onder curatele wordt gesteld, worden gegevens hierover hier geregistreerd.

Reisdocument

Gegevens over uw reisdocumenten. Zoals het soort reisdocument dat u heeft (paspoort of identiteitskaart), de datum waarop het reisdocument is afgegeven en tot wanneer het document geldig is.

Kiesrecht

Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter u het kiesrecht ontnemen. Bijvoorbeeld als bijkomende straf bij een vrijheidsstraf van minimaal 5 jaar. In dat geval komt hiervan een melding bij uw persoonsgegevens in de BRP.

Persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de BRP

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? U kunt zich dan laten registreren als niet-ingezetene in de BRP (ook wel RNI, de registratie van niet –ingezetenen). De volgende gegevens van u komen dan in de RNI:

  • naam, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht;
  • nationaliteit;
  • woonadres buiten Nederland;
  • verblijfstitel;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Administratienummer.

Gebruik persoonsgegevens door organisaties

Wilt u weten welke organisaties gebruik mogen maken van gegevens uit de BRP en waarvoor? U kunt dit nagaan op de pagina Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?