Wanneer moet ik mij in de Basisregistratie Personen (BRP) laten inschrijven als ingezetene?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Inschrijven als u in Nederland komt wonen

U moet zich gratis inschrijven bij de gemeente:  

  • op uw vaste woonadres;
  • op een briefadres, als u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper bent, of in een instelling verblijft (gevangenis, psychiatrische instelling, blijf-van-mijn-lijf-huis). De gemeente bepaalt of u zich op een briefadres mag inschrijven.

U bent verplicht dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland te doen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook naar Nederland zijn gekomen? Dan moeten zij meekomen naar de gemeente. Bij uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

Koop geen adres bij bedrijven

Let op! Koop geen woonadres of postadres via websites of bedrijven. Deze bedrijven kunnen hier misbruik van maken. Bijvoorbeeld door nog meer mensen op hetzelfde adres in te schrijven. U kunt dan het slachtoffer worden van adresfraude. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkeringen of toeslagen. Bent u slachtoffer geworden van adresfraude, dan kunt u terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).

Uitzonderingen inschrijven in de BRP

U kunt u zich niet altijd (direct) laten inschrijven in de BRP:

  • U moet rechtmatig in Nederland verblijven. U moet eerst een verblijfsvergunning aanvragen.
  • Uw identiteit moet eerst worden vastgesteld. Hiervoor is mogelijk extra onderzoek of meer informatie van u nodig.

Opname en wijziging gegevens in BRP

Sommige gegevens van ingezetenen worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de gemeente. Of bij de geboorteaangifte van uw kind in Nederland. Uw kind wordt dan automatisch ingeschreven in de BRP. Dit kan alleen als de (biologische) moeder op de geboortedag van het kind als ingezetene in de BRP staat. Er zijn ook gegevens die u zelf moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist.

U woont niet of korter dan 4 maanden in Nederland

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid. 

Inschrijving bij verhuizing binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland naar een andere gemeente? Dan moet u zich laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente die u verlaat, zorgt voor de uitschrijving. Een verhuizing binnen dezelfde gemeente moet u ook doorgeven. Dat kan soms digitaal.

Uw gegevens in de BRP kloppen niet

Zijn uw persoonsgegevens in de BRP niet juist of onvolledig? Dan kunt u om een wijziging vragen. U gaat daarvoor met bewijsstukken en uw identiteitsbewijs naar uw gemeente. Bewijsstukken zijn de papieren die bewijzen dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld uw geboorteakte of een huwelijksakte.

Denkt u dat er iets mis is met uw gegevens? Neem dan altijd contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).