Wat is het burgerservicenummer (BSN)?

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN toegekend als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgerservicenummer opvragen

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het burgerservicenummer op paspoorten die vanaf 9 maart 2014 zijn uitgegeven wordt niet meer vermeld bij de overige persoonsgegevens. Het BSN staat op de achterkant van de pagina met de persoonsgegevens (de zogenaamde houderpagina) en onderaan de pagina met persoonsgegevens in de cijferreeks. 

De Nederlandse identiteitskaart heeft het BSN op de achterkant van de kaart staan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het kader van de aanpak voor het voorkomen van identiteitsfraude. Het nummer bestaat uit 9 cijfers. Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen.

Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? Dan kunt u bij de gemeente een uittreksel opvragen met hierop het BSN van uw kind.

Geldigheid BSN

De geldigheid van het BSN is onbeperkt. Ook als u in het buitenland gaat wonen, blijft uw BSN geldig.

BSN overleden persoon

Een BSN is uniek gekoppeld aan een persoon. Als iemand is overleden, blijft het BSN gekoppeld aan deze persoon en wordt niet opnieuw uitgegeven.