Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn rijbewijs?

U vindt uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs, linksboven. Achter het BSN staat het rijbewijsnummer (gescheiden door een /). Op onderstaande afbeelding is het BSN (gevolgd door rijbewijsnummer) rood omcirkeld. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDW
Achterkant van een rijbewijs. In de rode ovaal staat het burgerservicenummer (BSN).