Waar vind ik mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn rijbewijs?

U vindt uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs, linksboven. Op onderstaande afbeelding is het BSN rood omcirkeld.

Achterkant van een rijbewijs. In de rode ovaal staat het burgerservicenummer (BSN).