Kamerbrief uitkomst onderzoek registreren levenloos geboren kinderen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie willen ouders helpen bij de erkenning van het bestaan van hun kind. Daarom gaat de akte levenloos geboren kind veranderen.

Kamerbrief uitkomst onderzoek registreren levenloos geboren kinderen (PDF | 2 pagina's | 69 kB)

Registratie en geboorteakte levenloos geboren kind

Voortaan krijgen ouders met een kindje dat levenloos geboren is een geboorteakte. Daarop staat dat het kind levenloos ter wereld is gekomen.  Ook komt het kindje op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Zo komt het kindje in de basisregistratie personen (BRP).

De verandering gaat niet meteen in. De minister van Veiligheid en Justitie moet eerst het Besluit burgerlijke stand wijzigen. Ook de aanpassingen in de ict van de BRP kosten tijd. De Tweede Kamer wordt over de impact op de ict geïnformeerd. Afhankelijk van de reactie van de Kamer kan er een keuze worden gemaakt over het vervolg en aanpassing van de wet.