Privacy bij digitale leermiddelen op school

Scholen geven les met digitale leermiddelen. Daarbij worden gegevens over de leerling gedeeld tussen school en de leverancier van die leermiddelen. Denk aan inloggegevens en toetsresultaten. De Rijksoverheid wil dat scholen daar goede afspraken over maken met hun leveranciers. Want de school moet de privacy van haar leerlingen beschermen.

Privacyconvenant beschermt persoonsgegevens leerlingen

Scholen en andere onderwijsorganisaties moeten zich houden aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In die wet staat wat wel en niet mag met persoonsgegevens. Maar wat betekent die wet precies voor het onderwijs? Dat staat in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

In dit privacyconvenant staat onder andere dat:

  • scholen de regie hebben over de persoonsgegevens van leerlingen;
  • scholen en leveranciers maatregelen treffen en afspraken maken om gegevens van leerlingen te beveiligen;
  • scholen en leveranciers een pseudoniem gaan gebruiken, zodat leveranciers minder persoonsgegevens van leerlingen hoeven te ontvangen.

Levert u digitale leermiddelen aan het po en/of vo? En wilt u laten zien dat gegevens van leerlingen bij u veilig zijn? U kunt nog meedoen met het convenant.

Afspraken in voorbeeldovereenkomst

Wilt u als school in het po of vo goede afspraken maken met een bedrijf dat gegevens van uw leerling gaat verwerken? Gebruik dan de modelovereenkomst op privacyconvenant.nl.

Pseudoniem voor meer digitale veiligheid op school

Sectororganisaties en leveranciers willen de gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen veiliger maken. De Wet pseudonimiseren maakt het mogelijk om elke leerling een uniek pseudoniem te geven. Met zo’n pseudoniem kunnen scholen en leveranciers minder gegevens van leerlingen uitwisselen. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt gewerkt aan de invoering van het pseudoniem voor leerlingen. De overstap naar een pseudoniem en het terugbrengen van het aantal leerlinggegevens gebeurt geleidelijk en zorgvuldig, zodat leerlingen er zo min mogelijk van merken.

Ouders hebben invloed

Wilt u weten wat de school precies met de gegevens of de foto's van uw kind doet? Of wilt u hier via de medezeggenschapsraad op school over meepraten? Lees dan meer over privacy en leerlinggegevens op OudersOnderwijs.nl.

Hulp voor scholen

Scholen kunnen hulp krijgen bij het goed regelen van de privacy op school via Kennisnet.