Privacyregels beschermen persoonsgegevens

Veel bedrijven en organisaties beschikken over persoonlijke gegevens van burgers. Ook van u. En zelf deelt u (on)bewust (online) persoonsgegevens over uzelf. Om misbruik te voorkomen, zijn er wetten en regels die uw privacy beschermen.

Voor- en nadelen verwerken persoonsgegevens

De meeste mensen gebruiken apps en sociale media. Veel daarvan zijn gratis. Mensen betalen deze met hun persoonsgegevens. Denk aan Whatsapp, Facebook, LinkedIn en Instagram. Organisaties kunnen dankzij de verzamelde informatie hun producten en diensten beter afstemmen op uw wensen. Maar u weet niet altijd waar organisaties uw gegevens opslaan en wie toegang heeft tot uw gegevens.

AVG sluit aan op digitale tijdperk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En u daarover goed te informeren. 

Uw rechten

De AVG geeft u als burger de volgende rechten: 

  • Inzage: u heeft het recht recht om te zien welke gegevens van u worden verzameld.
  • Correctie: u kunt vragen om gegevens die niet kloppen, te laten aanpassen.
  • Verwijdering: u heeft het recht gegevens die niet (meer) van belang zijn, te laten wissen.
  • Beperking: u kunt vragen om minder gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld als er meer gegevens worden gevraagd dan nodig is.
  • Overdraagbaarheid: u kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie.
  • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens.
  • Informatie: u heeft recht op duidelijke informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waarom.

Meer eigen regie op persoonsgegevens

Het kabinet wil dat burgers meer eigen regie krijgen op persoonsgegevens. Het kabinet laat daarom een online Privacywijzer ontwikkelen. Hierin staan praktische tips voor burgers om hun privacy te beschermen. Bijvoorbeeld hoe ze bij een bedrijf hun gegevens kunnen inzien of laten wissen. Ook wil het kabinet kijken hoe foto’s of video’s makkelijker van internet verwijderd kunnen worden als er mensen op staan die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) is sinds 1 januari 2020 strafbaar.

Video: waarom is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Minister Dekker (Rechtsbescherming) legt uit waarom nieuwe privacyregels nodig zijn in de AVG.

Of je nu kleding koopt bij een webshop...
Of een hypotheek aanvraagt...
Of op bezoek gaat bij de dokter...

Je geeft steeds iets van jezelf prijs.

Je wil erop vertrouwen dat overheden, bedrijven en organisaties ook op een zorgvuldige en fatsoenlijke manier met jouw privégegevens omgaan. Maar soms gaat dat fout.Denk bijvoorbeeld aan het Facebook-schandaal waarbij privégegevens en persoonsgegevens voor een heel ander doel werden gebruikt. En dat schaadt het vertrouwen.

We gaan nu werken met een nieuwe privacywet. Nieuwe regels die aan de ene kant meer zijn toegespitst op het digitale tijdperk. Maar ook meer bescherming bieden voor mensen. En die regels gelden in heel Europa. Zonder uitzondering. En het is ook belangrijk. Je wil dat overal netjes wordt omgesprongen met je gegevens.

En gebeurt dat niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens als onafhankelijke toezichthouder ingrijpen. En desnoods een boete opleggen. Bedrijven, organisaties, maar ook de overheid worden eigenlijk gedwongen om heel bewust na te denken hoe ze met jouw en mijn gegevens omspringen. Welke persoonsgegevens hebben ze? Wat willen ze ermee doen? En hoe worden ze beveiligd?

En het allerbelangrijkste is dat we beter regelen wat er gebeurt met de gegevens van mensen. Zodat je kunt aankloppen bij bedrijven of bij de overheid om ernaar te vragen en dat je ook antwoord krijgt. En dat is pure winst.