Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de BRP krijgt automatisch een BSN.

Gebruik van uw BSN

De overheid gebruikt uw burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken. Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.

BSN in de zorg

Met het BSN identificeert u zich als u zorg nodig heeft. Erkende zorgverleners moeten het BSN gebruiken. Bijvoorbeeld huisartsen en zorgverzekeraars.

BSN in het onderwijs

Iedereen die onderwijs volgt dat door de overheid wordt betaald, heeft te maken met het persoonsgebonden nummer (PGN). Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. Het PGN staat gelijk aan het Burgerservicenummer (BSN). Als iemand (nog) geen BSN heeft, dan wordt gebruik gemaakt van een onderwijsnummer.

BSN voor kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag

Kinderopvangorganisaties moeten u vragen naar uw BSN en dat van uw kind. De Belastingdienst Toeslagen koppelt de administratie van het aantal gebruikte opvanguren aan de gegevens van de kinderopvangorganisatie. Dit geldt ook voor verhuurders voor de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars voor de zorgtoeslag.

Identiteitsfraude voorkomen met BSN

Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid en voor overheden onderling. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Het nummer ondersteunt een foutloze uitwisseling van persoonsgegevens door overheidsorganisaties. Een organisatie is verplicht om te controleren of u en het BSN bij elkaar horen.