Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) registreert meldingen van identiteitsfraude en ondersteunt en adviseert slachtoffers.

Contactgegevens CMI

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet
Meldingsformulieren identiteitsfraude
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Taakomschrijving CMI

Het CMI:

  • registreert meldingen van burgers over identiteitsfraude;
  • geeft tips om identiteitsfraude te voorkomen;
  • geeft advies en ondersteuning aan slachtoffers van identiteitsfraude;
  • draagt bij aan de bewustwording van identiteitsfraude door het geven van voorlichting.

Het CMI neemt contact op met de melder. Als het nodig is, schakelt het CMI andere organisaties in, zoals de Belastingdienst, politie of RDW.

Het CMI is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).