Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) registreert meldingen van identiteitsfraude en ondersteunt en adviseert slachtoffers.

Contactgegevens CMI

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet
Meldingsformulieren identiteitsfraude

Taakomschrijving CMI

Het CMI helpt slachtoffers van (mogelijke) identiteitsfraude. Het CMI biedt hulp en advies om het misbruik van gegevens te stoppen en eventuele gevolgen te herstellen. Daarnaast geeft het CMI preventief advies en voorlichting.

Het CMI is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).