Burgerservicenummer (bsn) in de zorg

Erkende zorgverleners zijn verplicht het burgerservicenummer (bsn) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Het bsn is een uniek persoonsgebonden nummer. Iedereen die bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, heeft een bsn. 

Gebruik BSN in de zorg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen (zoals het Centrum indicatiestelling zorg) zijn verplicht het bsn te registreren. Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Redenen gebruik bsn in de zorg

Het bsn in de zorg wordt gebruikt om:

  • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
  • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
  • persoonsverwisseling te voorkomen;
  • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Wanneer BSN in de zorg gebruiken

Zorgaanbieders moeten het bsn gebruiken als zij zorg leveren zoals die wordt omschreven in de Wbsn-z. Het gaat om:

Legitimatieplicht

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (bsn) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs.

Veelgestelde vragen registratie BSN in de zorg

U vindt veelgestelde vragen over het registreren van het burgerservicenummer op de website van het CIBG. Bijvoorbeeld: wat te doen als een persoon geen bsn heeft? Of: wat als er twijfel bestaat over de geldigheid van het identiteitsdocument?