Burgerservicenummer (BSN) in het onderwijs

Iedereen die onderwijs volgt dat door de overheid wordt betaald, heeft te maken met het persoonsgebonden nummer (PGN). Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. Het PGN staat gelijk aan het Burgerservicenummer (BSN). Als iemand (nog) geen BSN heeft, dan wordt gebruik gemaakt van een onderwijsnummer.

Leerlingen zonder BSN

Asielzoekers hebben vaak (nog) geen BSN. Dit geldt ook voor leerlingen en studenten die niet in Nederland wonen. Zij krijgen een tijdelijk onderwijsnummer via de school. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt dit tijdelijke onderwijsnummer voor de school aan. Als de leerling eenmaal staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een BSN ontvangt van de gemeente, moet de leerling dit doorgeven aan de school. 

Vragen over BSN in het onderwijs

Leerlingen of ouders met vragen over het (gebruik van het) persoonsgebonden nummer in het onderwijs, kunnen het beste contact opnemen met de school. Scholen met vragen kunnen terecht bij het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Meer hierover leest u op de pagina’s privacy in het onderwijs en inzagerecht van de Dienst Uitvoering Onderwijs.