Doxing

Het verzamelen of delen van andermans persoonsgegevens om die persoon te intimideren is sinds 1 januari 2024 strafbaar. Dit wordt ook wel doxing genoemd. De overheid neemt verschillende maatregelen om doxing tegen te gaan.

Persoonlijke informatie delen strafbaar

Vanaf 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Doxing komt veel voor en heeft vaak grote impact. Zeker als privégegevens op het internet blijven staan. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld hun werk niet meer normaal doen of voelen zich thuis niet meer veilig. Doxing is vaak gericht tegen journalisten, politici, rechters of hulpverleners. Maar ook andere mensen kunnen ermee te maken krijgen.

Een adres of telefoonnummer delen om iemand bang te maken of lastig te vallen?

Sinds 1 januari 2024 is dat officieel strafbaar.
Deze vorm van criminaliteit noemen we doxing.
Doxing betekent het delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren.

Dat komt van dropping docs. Documenten lekken, dus.

Denk aan het delen van een telefoonnummer,  
informatie over iemands werk of een adres.

Hoe doxers aan die gegevens komen?
Bijvoorbeeld via sociale media of online registers.

Veel gegevens zijn vindbaar.

Het doel van het delen?
Iemand lastigvallen of intimideren.

Doxing kan grote gevolgen hebben voor slachtoffers.

Ze voelen zich vaak angstig en onveilig en dat kan lang duren.
Zeker als de gegevens op het internet blijven staan.

Slachtoffers kunnen beroemdheden, politieagenten, hulpverleners, politici...
en journalisten zijn.

Iemand is het dan niet eens met hun mening of wat ze doen...
en verspreidt privé-informatie.

Maar ook andere mensen kunnen ermee te maken krijgen.

Misschien heb je ruzie met iemand en  deelt diegene je adres op het internet?  

Of heb je een boze ex die een intieme foto van jou verspreidt via WhatsApp...
met je telefoonnummer erbij?

Misschien krijg je zo’n bericht wel  eens doorgestuurd van iemand?

Dat mag dus niet.
Sinds 1 januari 2024 kan doxing leiden  tot een gevangenisstraf of een geldboete.

Ben je zelf slachtoffer van doxing, dan  kun je aangifte doen bij de politie.
Die probeert de dader te vinden.

Het helpt om screenshots te maken en tekstberichten en e-mails te bewaren.

Je kunt ook proberen de informatie offline te halen.
Doe dat zelf bij het online platform.

Of vraag hulp bij HelpWanted.
Zoek ook steun bij familie, vrienden of de huisarts.

Weten wat je zelf kunt doen tegen doxing of hoe je een slachtoffer helpt?

Ga naar rijksoverheid.nl/doxing
 

Maatregelen tegen doxing

Vanaf 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om doxing te bestrijden. Zo kunnen:

  • slachtoffers aangifte doen van doxing;
  • daders makkelijker vervolgd en bestraft worden;
  • politie en het Openbaar Ministerie na een aangifte direct een opsporingsonderzoek starten. Eerder kon dit alleen als er ook andere strafbare feiten waren gepleegd, zoals bedreiging;
  • slachtoffers gerichter hulp krijgen bij het verwijderen van gegevens, bijvoorbeeld via HelpWanted of door een bevel van de officier van justitie;
  • platforms makkelijker beoordelen of persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

Maximale straf voor doxing

Voor doxing staat maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 22.500. De maximale gevangenisstraf kan met een derde verhoogd worden, als de doxing gericht is tegen personen met een specifiek beroep. Zoals politici, rechters, journalisten of hulpverleners.  

Doxing, ofwel het delen van iemands persoonsgegevens met als doel deze persoon te intimideren. We zien het steeds vaker en in steeds extremere vormen. Tegen politieagenten, journalisten, hulpverleners, politici. De mensen die dagelijks strijden voor onze veiligheid en onze rechtsstaat kunnen hierdoor niet meer onbezorgd hun mening verkondigen, of zijn niet meer in staat hun werk te doen. Maar ook andere mensen krijgen ermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een boze ex, die erachter komt dat persoonlijke gegevens online zijn gedeeld om hen angst aan te jagen. Daar mag je niet zomaar mee wegkomen. Daarom is doxing vanaf nu strafbaar.

Wat betekent dit? 

Heel concreet betekent het strafbaar stellen het volgende: als je iemand doxt, bijvoorbeeld om diegene bang te maken, veel last te bezorgen, of moeilijkheden te geven in hun werk, dan kun je daarvoor een gevangenisstraf of een geldboete krijgen. Doe je dit bij mensen met bepaalde specifieke beroepen, zoals journalisten, advocaten, of politieagenten, dan kan dat ertoe leiden dat je straf zwaarder wordt.

Waarom is deze wet zo belangrijk? 

We leven in een land waarin iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te uiten. Als je dat doet en je vrijheden vervolgens worden ingeperkt omdat je gegevens op straat komen te liggen, dan mogen we dat niet accepteren. Veel intimiderend gedrag is al strafbaar, maar het delen van persoonsgegevens was dat niet. Tot nu dus! Met deze nieuwe wet kunnen politie en Openbaar Ministerie eerder en makkelijker optreden tegen doxing.
Als jij gedoxt wordt, bedenk dan dat je er niet alleen voor staat. Zoek hulp en doe in elk geval aangifte bij de politie.