Maatregelen bij misbruik persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. 

Bescherming privacy bij gebruik persoonsgegevens

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. Iedereen mag organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet als het een onderneming betreft.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik gegevens

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt.

Daarom is er de meldplicht datalekken. Heeft een bedrijf of overheidsorganisatie een ernstig datalek? Dan moeten zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Gegevensverstrekking laten blokkeren

In sommige gevallen kunt u uw gegevens laten blokkeren. Bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame.