Maatregelen bij misbruik persoonsgegevens

Organisaties en bedrijven moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat wat ze wel en niet mogen met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens.

Bescherming privacy bij gebruik persoonsgegevens

Iedereen mag organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet als het om een grote onderneming gaat.

Meldplicht bij online datalek persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt.

Daarom is er de meldplicht datalekken. Heeft een bedrijf of overheidsorganisatie een ernstig datalek? Dan moeten zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Gegevensverstrekking laten blokkeren

In sommige gevallen kunt u uw gegevens laten blokkeren. Bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame.