Privacyrechten bij Defensie

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Defensie verwerkt persoonsgegevens. Deze kunnen ingezien, aangepast, verwijderd of overgedragen worden. Er zijn enkele uitzonderingen op privacyrechten op basis van de AVG. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving, of bijvoorbeeld de nationale veiligheid.