1. Initiatiefase DBFMO-project

Bij de initiatiefase van een DBFMO-project bepaalt het Rijk wat er bij het project komt kijken. Wat is er precies nodig, wat willen we hiermee bereiken, wat zijn de kosten en wat zijn de maatschappelijke effecten? Deze vragen staan centraal tijdens de initiatiefase van elk groot overheidsproject. Bij grote ingrijpende ruimtelijke projecten is het verplicht een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken. 

MKBA

Een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) zet alle belangen op een rij. Verder geeft het inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van een groot project.