4. Realisatiefase DBFMO-project

In de realisatiefase van een DBFMO-project (Design Build Finance Maintain Operate) start de bouw van het project.

Aanvangscertificaat en beschikbaarheidscertificaat

Heeft het consortium aan alle voorwaarden voldaan die de opdrachtgever in de aanbestedingsfase heeft bepaald? Dan kan de realisatie van het DBFMO-project starten. De opdrachtgever bevestigt deze opdracht met een Aanvangscertificaat. Na de ontvangst van dit certificaat mag het consortium met de bouw van het project beginnen. 

Tijdens de realisatiefase breekt het moment aan dat de opdrachtgever het project in gebruik kan nemen. De opdrachtgever bevestigt dat het consortium daarvoor aan alle voorwaarden voldoet met het Beschikbaarheidscertificaat. Na de ontvangst van dit certificaat begint het consortium met de exploitatie van het project. De opdrachtgever begint dan met betalen van de volledige beschikbaarheidsvergoeding.

Mijlpaalbetaling

Bij veel projecten ontvangt het consortium een mijlpaalbetaling als de bouw klaar is. De hoogte van de mijlpaalbetaling hangt af van de grootte van het project. De mijlpaalbetaling vindt pas plaats als afgesproken diensten beschikbaar zijn.

Het contract is leidend voor de uitvoering. Grote afwijkingen moeten de opdrachtgevers voorleggen aan het ministerie van Financiën.