4. Realisatiefase DBFMO-project

In de realisatiefase van een DBFMO-project (Design Build Finance Maintain Operate) gaat de bouw van het project van start.

Aanvangscertificaat en beschikbaarheidscertificaat

Als het consortium aan alle voorwaarden heeft voldaan die de opdrachtgever in de aanbestedingsfase heeft gesteld, kan de realisatie van het DBFMO-project van start gaan. De opdrachtgever bevestigt deze opdracht met een Aanvangscertificaat. Na de ontvangst van dit certificaat mag het consortium met de bouw van het project beginnen. 

Tijdens de realisatiefase breekt het moment aan dat de opdrachtgever het project in gebruik kan nemen. De opdrachtgever bevestigt dat het consortium daarvoor aan alle voorwaarden heeft voldaan met het Beschikbaarheidscertificaat. Na de ontvangst van dit certificaat begint het consortium met de exploitatie van het project en zal de opdrachtgever beginnen met betalen van de volledige beschikbaarheidsvergoeding.

Mijlpaalbetaling

Bij veel projecten ontvangt het consortium een mijlpaalbetaling als de bouw is afgerond. De hoogte van de mijlpaalbetaling hangt af van de grootte van het project. De mijlpaalbetaling vindt pas plaats als afgesproken diensten beschikbaar zijn.

Het contract is leidend voor de uitvoering. Grote afwijkingen moeten door de opdrachtgevers worden voorgelegd aan het ministerie van Financiën.