6. Afrondingsfase DBFMO-project

Het DBFMO-project (Design Build Finance Maintain Operate) eindigt met deze laatste stap: de afrondingsfase. Na de beëindiging van het project en levering van de afgesproken diensten, draagt de opdrachtnemer het object weer over aan de opdrachtgever. In het contract staat aan welke opleveringseisen het project moet voldoen.