6. Afrondingsfase DBFMO-project

Het DBFMO-project (Design Build Finance Maintain Operate) eindigt met deze laatste stap: de afrondingsfase. Na de beëindiging van het project, draagt de opdrachtnemer het object weer over aan de opdrachtgever. In het contract staat aan welke opleveringseisen het project moet voldoen.