Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Via Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven langdurig samen aan projecten voor rijkshuisvesting en infrastructuur. Doel van deze samenwerking is: kwalitatief betere eindproducten voor minder geld. Taken en risico’s worden verdeeld. Elke partij is verantwoordelijk voor de taken die het het best kan uitvoeren. En voor de risico’s die daarbij horen.

Contact

Vragen over Publiek-Private Samenwerking kunt u sturen naar info@ppsbijhetrijk.nl.

Belangrijke documenten bij PPS-projecten

Bij een PPS-project zijn de volgende documenten belangrijk:

De voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O) beleid en DBFM(O) contracten staat in de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014.

De Rijksoverheid. Voor Nederland