Cookies

Cookies kunnen surfgedrag bijhouden. Dit zijn analytische cookies. Daarmee krijgen we inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Analytische cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. De analytische cookies geven antwoorden op onderstaande vragen:

Analytische cookies

Surfgedrag van de bezoeker

Cookie
Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht? Cookie_pk_id
Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd? Cookie _pk_ses
Vanaf welke site is de bezoeker gekomen? Cookie _pk_ref

Cookies bevatten geen persoonsgegevens

De analytische cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. We kunnen de cookies dus niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. We gebruiken de anonieme gegevens alleen om de website te verbeteren. Wij geven de gegevens niet aan derden.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. 

Cookies Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl maakt gebruik van cookies om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verzendt. Aan het eind van uw bezoeksessie wordt de cookie automatisch verwijderd.

Af en toe vindt op Rijksoverheid.nl onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. In dat geval wordt de cookie surveystatus gebruikt. Deze houdt bij of een bezoeker deelnam aan de online enquête. Het gaat om de volgende cookies:

Cookies webonderzoek
 Surfgedrag van de bezoeker
Cookie
Is in dit bezoek de online enquête uitnodiging getoond? Cookie _pk_cvar

Hoe lang duurt het bezoek?

Cookie surveyvisittime

Heeft de bezoeker deelgenomen aan de online enquête op Rijksoverheid.nl?

Cookie surveystatus

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.