Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

Het informatieblad bevat de volgende onderwerpen:

 • De maatregelen kort samengevat.
 • Aanbeveling van het LOK.
 • Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap?
 • Wie vraagt curatele, bewind of mentorschap aan?
 • Aan wie moet een verzoek worden gericht?
 • Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd?
 • Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?
 • Hoger beroep.
 • Kosten en rechtshulp.
 • Wat zijn de taken van de curator, bewindvoerder en de mentor?
 • Belangen van derden.
 • Einde van de maatregel.
 • Financiële vergoeding.
 • Wilsbekwaam of onwilsbekwaam: wat is dat?

Datum van uitgave: april 2014.

Gesproken versie

U kunt de ingesproken versie van deze brochure ook beluisteren via een Daisy cd-rom. Deze cd-rom kunt u bestellen bij Dedicon.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.