Ministerie van Algemene Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen van het ministerie van Algemene Zaken zijn:

Meer onderwerpen

De Rijksoverheid. Voor Nederland.