Ministerie van Economische Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen van het ministerie van Economische Zaken zijn:

Meer onderwerpen

De Rijksoverheid. Voor Nederland.