Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn:

Meer onderwerpen

De Rijksoverheid. Voor Nederland.