Aanbesteden

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Jaarlijks koopt de overheid voor ruim € 60 miljard aan producten en diensten in. Bedrijven kunnen eenvoudig meedingen bij overheidsopdrachten via een online marktplein: TenderNed. Op 1 april 2013 trad de Aanbestedingswet in werking. Die moet onder andere leiden tot minder administratieve lasten. Ook moet het kleinere bedrijven een eerlijker kans geven op een opdracht.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.