Adoptie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. De familieband met de oorspronkelijke ouders verbreekt door adoptie. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Wie een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren, moet voldoen aan meerdere voorwaarden, zoals leeftijdseisen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.